Brandweerkazerne

ASSE, BELGIE - 2014.
HVAC, VERLICHTING, SCREENS, POORTEN

Bij een binnenkomende oproep ’s nachts gaat de verlichting in de kamers van wacht aan, duidt de hallverlichting de snelste weg naar de brandweerwagen aan, en wordt de poort geopend. De HVAC in het volledige gebouw wordt met Qbus gestuurd, en de screens voor de ramen worden gestuurd op basis van de richting en intensiteit van het zonlicht, gemeten door het Qbus weerstation op het dak.

Gloednieuwe brandweerkazerne Asse integreert domoticatoepassingen voor kortere interventietijden, meer energie-efficiëntie en comfort. De brandweerkazerne van Asse is zo’n 4.400 vierkante meter groot en telt in totaal 21 poorten. In totaal beschermt ze 608.000 inwoners. In de kazerne werden ook een leslokaal,  magazijn, slaapruimtes, sanitaire ruimtes, oefenruimtes, en dergelijke geïntegreerd.

Luitenant Michel Carlé was absoluut vragende partij voor één domoticasysteem dat zoveel mogelijk technieken zou aansturen. “Ik wilde zoveel mogelijk zaken geautomatiseerd laten verlopen, omdat dit
leidt tot tijds- en efficiëntiewinsten”, aldus de luitenant die over de nodige technische bagage beschikte om zijn coördinatorrol te kunnen opnemen. “In nauw overleg met de architecten gingen we op zoek naar een
systeem dat gemakkelijk uit te breiden was en vanop afstand, dus via het internet, kon aangestuurd worden. Heel belangrijk voor ons was ook de programmatie achteraf. We wilden niet om de haverklap de installateur
of leverancier moeten contacteren om iets in de programmatie te veranderen. Dat wilden we zelf kunnen doen.”

Sturing van verwarming, verlichting, deuren, screens, … 

“In de ruimtes waar er radiatoren staan, werd een
temperatuursensor geïnstalleerd” verduidelijkt Michel Carlé. “Die stuurt een ventiel op de collector aan zodat
er indien nodig kan bij verwarmd worden. Daarnaast bedienen we ook alle verlichting, alle poorten, de deuren
en de zonnescreens via de domotica. De lichtsterkte wordt gemeten om op basis daarvan verlichting aan te sturen, de bewegingssensoren laten het licht aanspringen en doven. Ook de zonnescreens worden bediend via het geïnstalleerde domoticasysteem. “Het Qbus-weerstation interpreteert waar de zon precies staat en welke screens dus moeten zakken of onaangeroerd blijven. Maar we laten de screens niet zakken als er in een lokaal verwarmd wordt. Dan gebruiken we de zon om de ruimte op te warmen.” 

Oproepsysteem stuurt domotica aan

Naast dat alles voorzag Michel Carlé ook een koppeling tussen het centrale oproepsysteem en de domotica.
“Noodoproepen komen bij ons binnen via de 100-centrales met bijbehorende codes”, verduidelijkt hij. “Wij hebben die codes gelinkt aan bepaalde in Qbus geprogrammeerde sferen. Wanneer er bijvoorbeeld ergens een uitslaande brand is en wij ontvangen die oproep, dan wordt automatisch een bepaalde sfeer opgeroepen, waardoor vooraf bepaalde deuren en poorten openen, verlichting aanspringt, enzovoort. 
Daardoor verkort per definitie ook onze interventietijd.

“ Hoofdzaak voor ons was een maximale aanpasbaarheid in eigen beheer.”

— Michel Carlé

Meer beelden

ONTDEK HET TEAM ACHTER DIT PROJECT

Design Project Lead - Nico Tack

Nico Tack

Project Design Lead

Maarten Verleysen

Maarten Verleysen

Project Implementation Engineer

ONTDEK MEER REALISATIES »

Medisch Centrum
Flexibel toegangsbeheer Verlichtingssturing Sturing - verwarming - koeling - ventilatie QBUS service
Gevangenis
Flexibel toegangsbeheer Verlichtingssturing QBUS service